ALV

nieuws

Uitnodiging Algemene Vergadering maandag 28 november 2016

22 november 2016

Het Bestuur van het CDA Overijssel nodigt de CDA-leden in Overijssel van harte uit voor de Algemene Vergadering op maandag 28 november 2016. De bijeenkomst begint om 19.30 uur en vindt plaats in Het Centrum, Constantijnstraat 7a te Nijverdal. Ontvangst met koffie/thee vanaf 19.00 uur.

Deze Algemene Vergadering staat in het teken van de vaststelling van de amendementen verkiezingsprogramma Tweede Kamerverkiezingen 15 maart 2017.

In de afgelopen periode was er voor de gemeentelijke CDA-afdelingen gelegenheid om invloed uit te oefenen op het conceptverkiezingsprogramma door amendementen in te dienen bij het CDA Overijssel. 
Tijdens de Algemene Vergadering wordt besloten welke ingekomen amendementen worden ingediend bij het landelijk bureau. Het CDA Overijssel mag maximaal 50 amendementen indienen.

De agenda en bijlagen, waaronder de amendementen met de preadviezen kunnen vanaf vrijdag 25 november worden gedownload via deze webpagina.

agenda AV 28 november 2016

1.0   Opening en mededelingen door Maarten Westerduin, voorzitter CDA Overijssel
2.0   Vaststellen agenda 
3.0   Verslag Algemene vergadering 25 oktober 2016
        bijlage 3 - verslag AV 25 okt 2016
4.0   Presentatie commissie Bestuurdersvereniging
5.0   Vaststelling amendementen verkiezingsprogramma Tweede Kamerverkiezingen 15 maart 2017
        bijlage 5 - amendementen verkiezingsprogramma Tweede Kamerverkiezingen
        Presentatie van en toelichting op de amendementen
        Preadvies
        Gesprek met de zaal 
        Stemming
 6.0   Politieke Rondblik
 7.0   Rondvraag en sluiting

U bent van harte welkom op maandag 28 november in Het Centrum, aanvang 19.30 uur, Constantijnstraat 7a in Nijverdal!

CDA bureau Overijssel
0570-561221
overijssel@cda.nl